PROFESJONALNE DORADZTWO DLA GASTRONOMII

 • Doradztwo biznesowe

  • Marketing gastronomiczny
  • Nowoczesne zarządzanie personelem
  • Skuteczna kontrola kosztów
  • Zarządzanie zaopatrzeniem
  • Przeciwdziałanie kradzieży
 • Program Tajemniczy Gość

  Kolejny Gość odwiedza Twoją restaurację.
  Spożywa posiłek, płaci i wychodzi. Zachowuje się naturalnie, nie przedstawia się.
  A po wyjściu z lokalu wypełnia kwestionariusz oceny. To był właśnie Tajemniczy Gość MoJa Consulting!

 • Szkolenia gastronomiczne

  Przeprowadzamy szkolenia dla właścicieli i menedżerów gastronomii oraz dla personelu restauracji. Szkolenia dostosowywujemy do specyfiki danej sytuacji biznesowej.

 • Polecamy publikacje

  "Ciemna strona gastronomii. Jak skutecznie przeciwdziałać kradzieży pracowniczej"
   

Jesteś tutaj

Program Tajemniczy Gość

Kolejny Gość odwiedza Twoją restaurację. Składa zamówienie, spożywa posiłek, płaci i wychodzi. Zachowuje się naturalnie, nie przedstawia się. A po wyjściu z lokalu wypełnia kwestionariusz oceny. To był właśnie Tajemniczy Gość MoJa Consulting! Ocena wizyty w krótkim czasie dociera do Ciebie – już wiesz, jak pracują pracownicy, gdy tego nie widzisz.

Programy Tajemniczego Gościa są przygotowywane i realizowane specjalnie pod kątem potrzeb gastronomii. Zarządzający programem są praktykami, znają realia prowadzenia lokalu gastronomicznego i dostosowują program do specyfiki działania restauracji każdego Klienta.

Wykonywane są różne rodzaje badań:

 • Na miejscu – wizyta Tajemniczego Gościa w lokalu gastronomicznym
 • Dostawa do domu – sprawdzenie jakości dostawy
 • Oferty – sprawdzenie sposobu obsługi osoby zamawiającej usługę bankietową (telefonicznie lub na miejscu)
Tajemniczy Goście – osoby wykonujące wizyty są starannie dobierane i szkolone nie tylko z tematyki konkretnych wizyt, ale również z ogólnych zasad funkcjonowania lokalu gastronomicznego i relacji z Gościem. Wielu z naszych audytorów jest bezpośrednio związanych z gastronomią.
Wizyty odbywają się według określonego planu, mającego na celu pełne sprawdzenie kompetencji personelu.  Mogą być prowokowane sytuacje nietypowe takie jak zgłoszenie reklamacji, czy spełnianie życzeń specjalnych.

Program Tajemniczego Gościa składa się z następujących etapów:

 • Stworzenie formularza audytu lub zastosowanie istniejącego. Ważne jest, aby formularz odzwierciedlał istniejące standardy obsługi firmy.  Jeśli standardy nie istnieją lub nie są wdrożone, możemy pomóc w ich stworzeniu i uporządkowaniu.
 • Opracowanie systemu punktowego dla każdej wizyty, uwzględniającego różną ważność  poszczególnych sprawdzanych aspektów. Otrzymanie końcowego wyniku w wartości procentowej jest szczególnie istotne przy większej liczbie wizyt, a także przy użyciu tych wyników w systemach motywacyjnych personelu.
 • Przeprowadzenie wizyt. Wizyty przeprowadzane są według ustalonego planu (scenariusza). Wypełnione formularze przesyłane są w ciągu kilku dni do Klienta, pod wskazane adresy mailowe.
 • Ocena wyników. Okresowo przygotowywane są raporty zbiorcze, mające na celu wskazanie kierunków planów naprawczych.
 • Program Tajemniczego Gościa może być połączony z usługą doradztwa gastronomicznego, programami szkoleniowymi oraz systemami motywacyjnymi dla personelu.